Mootol Net

Yazılım Alanında Hakim olduğumuz alanlar ve Programlama Dilleri :

C# ve ASP.NET (C Sharp)
HTML - XML
Java Script-JQuery-AJAX
SQL SERVER/LINQ/Entity

Uygulamadaki anafikrimiz :
Yazılım mühendisliği, alanındaki faaliyetlerimiz, yazılım taleplerinin çözümlenmesinden, analiz, modelleme, kodlama, test, aşamalarını bitirip teslim etmektir. (analiz süreci önem verdiğimiz en önemli unsurlardandır.)

Amaç ve Uğraşımız :

Kaliteli yazılımlar üretmek ve yazılımların ömürlerini uzatmaktır.
Yazılımların kendi süreçleri içerisinde geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalarını mümkün kılmaktır. Yazılımlarımızı kolay anlatmak ve uygulamaların kolaylığı açısından karmaşık olmayan sadeleştirilmiş yöntem ve metodları tercih etmek.

Sloganımız : Yazılımcının, Yazılımın ve Müşterinin hakkını vererek yazılım üretmek.

Alanlarımız :

Web alanında Business uygulamalarında yeterli düzey. (Portal, Platform ve E-Ticaret)
Asp.Net (C#) içerik yönetimi yazılımlarında olduça iyi bir deneyim.
Windows yazılımlarında yeterli bilgi birikimimiz mevcuttur, ancak ağırlıklı olarak arz ve talep doğrultusunda .Net (C#) tabanlı Profesyonel Web uygulamaları geliştiriyor ve yazıyoruz. Uygulamalarda genellikle kendi Component lerimizi kullanmaya özen gösteriyoruz.

Veritabanı olarak Ms Sql tercih ediyoruz (MySql talebe göre değerlendirilir). Veritabanı analiz, planlama, dizayn ve diagram sürecinde şartlar önem arzeder ve ona gore tasarlanır. Sosyal Paylaşım Platformlarının oluşturulması ve hiyerarşinin gerçekleşmesinde önemli bir tecrübeye sahibiz (örnek : mootol.com , iletişim ve paylaşım sistemi v.s …).


Once a software engineer, now a farmer
_________